Per Ölund


SWEDISH

ENGLISH

Svenskfödd målare, assemblage- och digitalkonstnär med verk spridda över världen. För närvarande bor han och är verksam på en gård med djur i södra norrland. ölund är född 1955, började sin bana som skådespelare, sadlade om och 1981 avslutade han sin utbildning vid Kungliga Konstakademien i Stockholm. ölund har blivit beskriven som "vild och dynamisk, absurd och rent av - i en konstruktiv mening - 'galen'". Somliga bilder på denna web-sida är mycket explicita. ölund har samarbetat med bland andra kompositören Anders Hillborg, med djurskötare, barn, Tekniska Högskolan i Stockholm och med utsatta och utslagna människor av olika slag och med bildkonstnärer - som t.ex. Madeline Pyk och Ossian Humble www.ossianart.se - i sin ambition att utforska människans komplexitet. ölund deltog i den allra första konstutställning i Sverige som samlade in pengar till HIV-forskningen. I Marie G. Darins film om Per ölund, pratar han passionerat om älgspilling. "Om man målar dom i glada färger ser dom precis ut som godis."

GO TO SWEDISH or ENGLISH PAGES

Konstnär Per Ölund. Artist Per Olund.
This site includes a guest gallery with queer quality artists.

Site by Alexander Bagge